zondag 8 januari 2017

Zo binnen - Zo buiten

Er wordt zo vaak gezegd: “Je moet positief denken”. Er zijn zelfs boeken over geschreven en affirmaties gemaakt, die je kunt doen om positief te zijn.
In dit “moeten” ligt eigenlijk al besloten dat je negatief bent.

Positief denken is oppervlakkig als het de onderliggende massa van negatief denken bedekt. Positief denken wordt dan een weerstand om je negativiteit niet te hoeven ervaren. 
Positief denken gebeurt vanzelf als je verlost bent van je negativiteit, zoals je verborgen negatieve intenties achter je zgn. positieve reacties, je boze bedoelingen, jaloersheid, pessimistische houdingen en je schaamte en schuld erover met de angst om niet gezien te worden met al die shit.

Je negativiteit is er nog steeds als je dit verbergt en het niet wilt zien. Dit zal steeds ergens in je uitstraling zitten of tot een uitbarsting komen als je niet op je hoede bent, in een reactie, of een ziekte veroorzaken.

Des te harder je zo positief wilt zijn, des te meer kans dat dit uitmondt in een crisis. Trouwens, het leven laat wel zien hoe je eraan toe bent. Kijk hoe rijk en vol je leven is... welke nare dingen komen op je af.
De enige manier om helemaal positief te worden is je negativiteit bewust maken, te ervaren en de verbanden gaan zien waarmee ze gelinkt is. Dan jezelf daarin te accepteren en er verantwoording voor te nemen. Als je duistere kanten aan het licht kunnen komen, kunnen ze zichzelf transformeren.

Om positief te moeten zijn, hangt tevens samen, met de buitenwereld. 
Daarop ben je gefocust, want je moet goed zijn, prestaties leveren, je uitsloven om erbij te horen, om gewaardeerd te worden en dan kan je geen negativiteit gebruiken.
Zolang je echter alleen gefocust blijft op de wereld om je heen, vergeet je je eigen innerlijke wereld. En daar gaat het om als je je positieve kanten en negatieve kanten wilt leren kennen. Als je je verdiept in je innerlijke wereld, kan je je eigen vastgeroeste overtuigingen zien die je leven negatief beïnvloeden. Je ontdekt je innerlijke beelden met zijn kinderlijke emoties, gevormd in je kindheid, die je tegenwerken in je leven.

Als je beseft, dat je innerlijke wereld de werkelijke wereld is, want die neem je voortdurend mee en dat de buitenwereld een tijdelijke illusie is, want wat je ook doet in de wereld, het vergaat uiteindelijk. Jezelf neem je altijd met je mee.
Wat is er niet mooier om je in je eigen wereld te verdiepen om jezelf te leren kennen, je eigen kracht en je eigen bron van weten te ontdekken. In feite heb je alle mogelijkheden al in je om elk probleem die je hebt op te lossen. Dat te leren vertrouwen komt geleidelijk, naarmate je in diepere lagen van jezelf doordringt en dat schept uiteindelijk echt zelfvertrouwen.

Om dat te kunnen is de eerste stap door je masker, je uiterlijke vertoon heen gaan.
Je kunt dan in de (buiten) wereld zijn, maar niet meer van die wereld zijn.
Je gaat je innerlijke levensstroom ontdekken, waar je deze belemmert, die dan negativiteit oplevert en waar die zich wel kan ontvouwen, waar je spontaniteit, creativiteit en geluk ervaart.
Dat doe je door je bewustzijn uit te breiden over wat er innerlijk allemaal plaats vindt en wat er op je afkomt als spiegel vanuit de buitenwereld en regelmatig te mediteren in jezelf en je oneindige universum gaan ontdekken, die je eerst als leegte zult ervaren. Op deze wijze raak je vervuld van je eigen waarheid, je eigen realiteit en in je eigen kracht staan, zo kan je verder groeien in je leven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten