dinsdag 12 november 2013

Metaforen vervolg


Metaforen zijn niet alleen beperkt tot kunst en literatuur, metaforen werken door in alle gebieden van het menselijk leven.
Zij doordringen ons dagelijks leven, onze gedachten; ze bepalen onze innerlijke beeldenwereld.
Metaforen hebben niet alleen een symbolische werking. Het denken in metaforen vormt onze kijk op de wereld om ons heen en is essentieel hoe we communiceren, leren en ontdekken.

Ofschoon we elke dag metaforen gebruiken zijn we ons er meestal niet van bewust dat we dit doen Als een metafoor eenmaal bezit van ons heeft genomen, laten we deze niet meer los en kan zo onbewust ons leven gaan bepalen.
Als we zeggen: “Ik zie wat je bedoelt”, dan “zie” je absoluut niets als je dat zegt.

“Metafoor” is afgeleid van het Griekse woord “meta” (boven – over) en “phor” (dragen), dus, “over – dragen”. Zo beschrijft een metafoor een ding in termen van iets geheel anders.
Een metafoor draagt als zodanig de naam via de bron over naar het doel die ze dient.
Als Shakespeare in Romeo en Juliet schrijft:
“Juliet is de zon”, dan is Juliet het doel en de bron is de zon.
“Juliet is de zon”: dan straalt “Juliet” niet alleen warmte uit, maar geeft ook helderheid en is zij het centrum van het universum.
 Metaforen zijn essentieel om complexe toestanden te beschrijven, zoals emoties en abstracte concepten.

Een metafoor is de schepper van patronen. Ons brein is ingesteld op patronen. 
Als we ergens een patroon in iets ontdekken en deze wordt tot tevredenheid herhaalt, dan reageren de neurotransmitters al snel op andere soortgelijke patronen.
Deze patronen kunnen ook misleidend zijn als we patronen gaan zien waar ze niet zijn.
Zo kan onze neiging tot patroonvorming het beoordelingsvermogen aantasten.

In de financiële wereld bv, kunnen de koersen van aandelen naar beneden gaan (koersen zijn dan nummers en bewegingen). Als ons brein daar een “patroon” in ziet, dan kunnen we in paniek raken omdat onze aandelen niets meer waard worden en willen we snel onze aandelen verkopen.
Terwijl als iedereen verkoopt, de aandelen zo goedkoop worden, dat je ze beter kan kopen.

Freud 's verbale techniek en de Rorschachtests met inktvlekken om associaties te stimuleren is een ander voorbeeld hoe het brein patronen wil zien.
Of als we in de lucht kijken en zien wolken voorbij drijven, kunnen we daar allerlei dierlijke figuren in zien.
Jung had ook zijn vrije associatie techniek: “Actieve Imaginatie” gericht op het proces van innerlijke beelden: Als we ons concentreren op een innerlijk beeld en we laten de natuurlijke stroom zijn gang gaan, dan produceren wij meerdere beelden totdat een compleet verhaal ontstaat.

Dit innerlijke verhaal is er altijd en als we daar onbewust van blijven dan beïnvloedt dit ons leven zonder dat we het weten.
Als je je leven ziet in een patroon van metaforen die een strijd inhouden, een reis, een overlevingsstrijd e.a. , dan ziet je leven er ook zo uit.
Daarom is het belangrijk je metaforen en je patroonvorming bewust te maken.