zaterdag 19 november 2016

Crisis


Een crisis is een poging van de natuur om een verandering tot stand te brengen in datgene wat gestagneerd is en niet meer natuurlijk functioneert. 
In de wereld om ons heen kan dit plaatsvinden door aardbevingen en andere natuurrampen. In je innerlijke natuur gebeurt hetzelfde. 
Omdat leven streeft naar voortdurende groei en verandering zal elke blokkade die je ertegen oproept je leven tot stilstand brengen met als gevolg een dreigende crisis.Als een noodzakelijke verandering in jezelf wordt tegengehouden door een deel van het bewustzijn, dan levert dit negatieve ervaringen op en je voelt je in een pat mat toestand, verward, in conflict en andere onprettige gevoelens. Oude structuren, zoals denkwijzen, houdingen, gedragspatronen, die niet meer voor je werken en je leven doen stagneren, moeten afgebroken worden. Het zijn de blokkades in jezelf die de negatieve kracht in stand houden.

Je kunt het metaforisch vergelijken met een dam die je opgeworpen hebt in de levensrivier (tegen iets wat je niet van jezelf wilt zien en voelen) en alle troep die wordt tegengehouden stapelt zich op. De krachten worden op gegeven moment zo sterk tot de dam barst en alle ellende over je heen gestort wordt.

Het lijkt dan alsof de crisis van buiten komt en het gevaar is dan dat je tegen de crisis gaat vechten, omdat je denkt dat de uiterlijke gebeurtenis of de ander de schuld is van je crisis. Door deze projectie kan je je toestand weer tijdelijk verdoven, maar de crisis zal steeds weer sterker terug komen.

De crisis wordt veroorzaakt door jezelf. Wat in je zit als overtuigingen, geloof en misverstanden, laat onverbiddelijk de juistheid ervan zien in de levensgebeurtenissen die je overkomen. Jij en het leven is één.

Als je de inziet dat de crisis door jezelf veroorzaakt is, kan je de verantwoordelijkheid nemen voor je toestand, zonder ze buiten je te projecteren. Dan kan je je naar binnen keren en de boodschap gaan leren van wat deze crisis je zegt, hoe deze crisis tot stand is gekomen en hoe je zou kunnen veranderen.

Met je ego - bewustzijn kan je je richten op je verlangen naar een verandering naar een beter leven en de activiteit ontplooien om je blokkades te gaan onderzoeken die verantwoordelijk zijn voor je toestand. Dat betekent de waarheid van jezelf onder ogen zien. Een veranderingsproces kan dan vanzelf op een natuurlijke wijze plaatsvinden. Het egobewustzijn moet echter wel zijn beperkingen kennen zodat het inziet dat het deze verandering niet kan forceren. 
De mislukking die je dan ervaart kan je moedeloos maken en doen opgeven. Aan de andere kant helpt een passieve houding ook niet, van afwachten dat “God” of iemand van buiten dit allemaal wel voor je doet.


Het moeilijke ervan is dat je actief moet zijn in het herkennen en onderzoeken van je blokkades maar ook tevens moet kunnen loslaten, omdat het veranderingsproces zich van binnen afspeelt, waar je geen controle over hebt. Je kunt het vergelijken met een zwangerschap. Je doet alles wat in je vermogen ligt om je goed te voeden en goede voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bevalling. De groei van de baby gaat echter vanzelf en uiteindelijk moet je wel loslaten om de baby geboren te laten worden.


Dus voor je innerlijke veranderingsproces moet je ook het punt vinden van loslaten. Daarvoor moet je geduld oefenen en vertrouwen kweken in de innerlijke wijsheid van je eigen natuur. Op deze wijze hoef je, ondanks de moeilijkheden of uitdagingen die je leven biedt, niet meer in een crisis te vervallen.

Zo wordt het leven de beste therapeut die je kunt hebben.

zaterdag 1 oktober 2016

Het innerlijke kind

Als kind ben je vanaf het begin geprogrammeerd door je opvoeding, omdat je nog volslagen open bent en totaal afhankelijk van veiligheid, liefde en fysieke voeding. 

Als volwassene draag je dit kind met je mee, wat tot uiting komt in je afhankelijkheid aan gewaardeerd worden en bevestiging door de buitenwereld. 

In dit kind ben je nog steeds afhankelijk, onzeker, hulpeloos en angstig. 
Als volwassene sluit je je hiervoor af, maar de emotionele lading werkt onderhuids door en wordt zichtbaar in je houding en reacties, als je emotioneel onder druk komt te staan. Dat kan zich uiten in rebellie, stoer doen, je terugtrekken van de wereld of kritiekloos meegaan met autoriteiten.

De vervulling, waar zo angstvallig naar wordt verlangd, kan alleen tot stand komen als je alles wat je nog buiten jezelf zoekt, in jezelf gaat zoeken.        
Dit houdt in dat je verantwoording neemt en inzicht verwerft over je kinderlijke emoties en reacties, i.p.v. ze te projecteren op de wereld, op anderen en die er de schuld van geven. 
De toestand waarin je nu verkeerd is een betrouwbare graadmeter hoe het er innerlijk met je voorstaat. Je kunt van wat van buiten op je weg komt, als spiegel zien van jezelf, zodat je ervan kunt leren.

Die programmering is een vorm van hypnose. 
In de eerste vier levensjaren worden de belangrijkste basisstrategieën gevormd. Van hieruit worden emotionele conclusies getrokken die al hypnotiserend innerlijke beelden vormen die vastgelegd worden. 
Een innerlijk beeld is dus een materialisatie, een omzetting van deze programmering. Zo'n innerlijk beeld beïnvloedt je leven zonder dat je het beseft. Je interpreteert je leven steeds weer zoals je het in je kinderjaren ervaren hebt. 

Programmering en hypnotisering welke tot uiting komt in je patroon denken is moeilijk met je verstand te doorzien, omdat je verstand waarmee je de dingen probeert te begrijpen even fragmentarisch is als de werkelijkheid die zich aan je voordoet.
Deze programmering is niet alleen toe te schrijven aan de indoctrinatie in je kinderjaren, maar ook door je eigen aanleg.
Je hebt bij je geboorte al een karmisch verleden meegenomen die juist die ouders aangetrokken heeft om je karmisch materiaal te activeren.
Het is belangrijk dat je dit herkent en erkent. Het is de taak die je in je leven op je hebt genomen. Veel mensen weten dit niet of komen niet toe aan dit levensdoel, waarna ze een nieuwe incarnatie moeten aangaan. 

Door bewust te worden van je programmering, kan je jezelf gaan de-hypnotiseren. Het gaat daarbij om het loskomen van je achterhaalde kinderbeelden, waarmee je jezelf nog steeds vereenzelvigt. 
We denken dat we ons laten leiden door ons logische verstand, maar als we bewust kijken naar onze dagelijkse routines, emotionele reacties en terugkerende problemen, dan zien we hoezeer onze onbewuste programma's vanuit onze kindertijd ons steeds weer bepalen. Zo herhalen we voortdurend ons verleden.

Het is belangrijk dit kind in je liefdevol en met begrip te benaderen. Want het kind in je zit vol gevoelens, het komt terug in je dromen, je fantasieën, maar ook als je ziek of depressief bent en alles je teveel is geworden. 
Het gaat er niet om dat je volmaakt moet worden. Je bent al volmaakt als je je huidige onvolmaaktheid onder ogen ziet, erkent en ermee in het reine probeert te komen.

Het kind in je heeft veel kracht en is eigenlijk het kind in je dat opnieuw geboren wil worden, maar dan echt tot leven gebracht in jezelf. 
Want het kind is ook magisch, creatief, speels en vol energie en als je de angst en woede, die vastzitten in het kind kunt loslaten, zal het kind in je vol vrijheid en blijheid je persoonlijkheid vullen.

http://www.innerlijke-beelden.nl