zaterdag 8 december 2018

Metaforen en symbolen

Metaforen opereren over het algemeen op een onbewust niveau, in de ruimte tussen bewuste en onbewuste processen en bevat de essentie van de persoonlijke ervaring.


Als je daar aandacht aan besteed kom je dieper in je niveau van ervaren: 
de manier waarop je denkt, de patronen die je leven beheersen, in feite hoe je jouw wereld vorm geeft.


De vragen in de coaching worden in de tegenwoordige tijd gedaan om de metaforen tot leven te brengen.
De basis is dat iedereen zijn eigen wijsheid al in zich heeft.

Metaforen kunnen verbaal en non-verbaal zijn. Je kunt het proces van het metaforenlandschap letterlijk zichtbaar maken door ze in de ruimte af te beelden of in een tekening.

Een metafoor wijst naar de onderliggende structuur van je denk – en gedragspatronen.

Door de juiste vragen te stellen, gericht op het zich ontvouwende proces van de symbolieken wordt het innerlijk landschap levend en leer je jezelf beter kennen, de innerlijke wereld van waaruit je denkt en handelt. Een metafoor geeft uitdrukking aan wat je met woorden niet kunt uitdrukken, maar drukt wel precies uit wat er bij je innerlijk gebeurt.

Een metafoor komt vaak na: 
“Het is alsof…. Het is gelijk aan…. Het brengt me in een toestand van….. zoals…. “

Als het metaforisch landschap gaat veranderen, verandert je kijk op de wereld ook en je acties naar de buitenwereld toe. 
Bijvoorbeeld iemand die zijn werk als een strijd ziet van winnen of verliezen kan veranderen in iemand die zijn werk als een symfonie orkest gaat zien waar hij als lid in meespeelt. 
Metaforen kunnen meer zicht geven, maar ook zaken uit het zicht houden. Ze kunnen je kracht geven of je verzwakken.

Om te helpen het zicht te verbeteren kun je met de symbolen gaan werken die een metafoor vorm geven. Symbolen zijn altijd zelfstandige naamwoorden.

Je isoleert bepaalde symboolwoorden in een zin en met vragen laat je deze woorden attributen geven, zoals een kleur, een vorm, een naam, een plaats, welke functie en je vraagt je hoe de relatie tussen de symbolen zijn. De symbolen ontwikkelen zich dan en er ontstaat vanzelf een metafoor landschap.


Belangrijk in het werken in een metaforisch landschap is te vragen: “Wat zou je graag willen in je leven.” Ook als iemand met een probleem komt, vraag eerst naar de gewenste uitkomst. Doe je dit niet, dan kun je in een problematiek vastraken.

Te weten wat iemand graag wilt bereiken geeft een houvast, een lijn om aan vast te houden en terug te keren. Want als je bezig gaat met de gewenste uitkomst, komen vanzelf wel de obstakels naar voren die belemmerend werken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten